home | contact | adverteren | maak startpagina | maak favoriet | rss | inloggen    Donderdag, 24 April 2014
Regio Steenwijkerland

Disclaimer  
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, invullen (van formulieren), verzenden, bewaren, doorzenden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, Geocoder;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. Schade aan imago, oneigenlijk gebruik van aangeboden diensten of enig persoonlijk nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer, ofwel u bent op de hoogte van de hieronder vermelde zaken.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Regio Steenwijkerland plaatst haar videobestanden op de servers van Zideo. De uitgever van het videomateriaal is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die kan ontstaan door het gebruik van Zideo in combinatie met de website.
 9. Geocoder is een "op-maat-gemaakt" dienst van JG-Media, slechts ter ondersteuning van de gegevens die in een artikel geplaatst zijn. Geocoder is gebaseerd op adresgegevens in combinatie met Google Maps. Zo kan het voorkomen dat het icoontje van Google Maps ergens anders op de genoemde straat, weg of snelweg staat, dan de exacte plaats waar het artikel over gaat. Behoudens deze disclaimer is de uitgever niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van Geocoder.
 10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt of aan de webpagina koppelt.
 11. De uitgever behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 12. Mocht er per ongeluk beeldmateriaal geplaatst zijn, waar een slachtoffer, dan wel diens voertuig duidelijk te herkennen is (door middel van kentekenplaten, herkenbaar gezicht o.i.d.), dan is de uitgever behoudens deze disclaimer niet aansprakelijk voor enige gevolgen die hier uit kunnen vloeien. Het wordt zeer op prijs gesteld zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de redactie, zodat deze het beeldmateriaal kan wijzigen, dan wel vernietigen.
 13. Niets uit deze disclaimer mag worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt. Alle rechten zijn voorbehouden aan JG Media.


  Regiosteenwijkerland.com besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Regiosteenwijkerland.com, medeauteurs, toeleveranciers als ook freelancefotografen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden

  Regiosteenwijkerland.com,
  Regiosteenwijkerland.nl,
  Regiosteenwijk.com zijn onderdeel van JG Media.

  Alle rechten zijn voorbehouden.