home | contact | adverteren | maak startpagina | maak favoriet | rss | inloggen    Vrijdag, 18 April 2014
Regio Steenwijkerland

.: Schouwbeleid Reest en Wieden verandert   
Regio Steenwijkerland: Schouwbeleid Reest en Wieden verandert
Gepubliceerd op: 23-03-2012    
Steenwijkerland - Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden stelt het Algemeen Bestuur, dinsdag 27 maart, voor om het schouwbeleid aan te passen. De aanpassing van dit beleid houdt in dat sloten worden afgevoerd van de legger en niet meer door het waterschap gecontroleerd worden op het onderhoud.
   
Verandering
Een schouwsloot is een sloot, die niet door het waterschap wordt onderhouden, maar waarop het waterschap wel toeziet (schouwt) of de sloot voldoende onderhouden is. De aanliggende eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud en daarmee onderhoudsplichtig. Waterschap Reest en Wieden is in 2000 ontstaan na een fusie van meerdere waterschappen. Deze kenden ieder hun eigen beleid ten aanzien van de schouw. Elk waterschap had in het verleden verschillende redenen sloten als schouwsloot aan te merken. Door de voorgestelde aanpassing wordt het hele beheergebied op basis van dezelfde redenen beheerd. De basis van het nieuwe beleid is om sloten alleen aan te merken als deze van belang zijn voor het watersysteem, omdat ze bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid water moeten afvoeren of aanvoeren of zorgen voor voldoende ontwatering bij bebouwing. Dit betekent dat er veel huidige schouwsloten niet aan de nieuwe criteria zullen voldoen en daarmee geen schouwsloot meer zijn. Nadat het beleid door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is er nog ruim een jaar nodig om het beleid uit te werken. In de dan komende periode wordt nauwkeurig uitgezocht welke sloten afvallen als schouwsloot en welke niet. Dit zal worden verwerkt op de legger van watergangen en schouwsloten.

Informatiebijeenkomsten
Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur worden in het najaar informatiebijeenkomsten gehouden verspreid door het beheergebied. De inbreng op deze bijeenkomsten wordt dan nog meegewogen en verwerkt in het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit voor de leggerwijzigingen wordt daarna ter inzage gelegd. Dan is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het definitieve besluit met de reactie van het waterschap op de zienswijzen wordt dan medio 2013 vastgesteld. Tot slot is er na de vaststelling van de leggerwijziging, nog beroep mogelijk bij de rechtbank.

Schouw verandert dit jaar nog niet
In de tussenliggende periode zullen de aanvragen voor afwijzing of toewijzing van schouwsloten, op basis van het nieuwe beleid worden behandeld en vervolgens meegenomen in de grote leggerwijziging.
De uitvoering van de schouw in november 2012 gebeurt nog op basis van het oude beleid, omdat de uitwerking van het nieuwe beleid dan nog niet is afgerond.

 terug naar het nieuwsoverzicht
  

Relevante items Opties:
Reest en Wieden start met maaiwerkz...
Waterschap verbetert waterhuishoudi...
Schapen en lammeren gedood
Waterschap gaat minder sloten schou...
Reest en Wieden gaat intensievere s...
Reest en Wieden klaar voor Najaarss...
Brandweerlieden halen koe uit sloot
Artikel doorsturen via e-mail
Artikel afdrukken
Mail de redactie